VİZYONUMUZ

Vizyonumuz:
Üst düzey mali ve finansal konulardaki deneyimlerimizi kullanarak muhasebe, denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri ile müşterilerimize katma değer sağlamak; Uzman kadromuz ile pratik çözümler üretmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düşünce, deneyim ve önerilerimizi paylaşmak
Misyonumuz:
Tüm sektörlere yönelik geniş kapsamlı ve uluslararası standartlarda sunduğumuz hizmet kalitesiyle müşterilerimizin öncelikli tercihi olmaktır.

HİZMETLERİMİZ

MUHASEBE ORGANİZASYONUNUN OLUŞTURULMASI 
- Bilgisayar sisteminde ve işletme bünyesinde tüm muhasebe kayıtlarının izlenebilir hale getirilmesi,
- Belge düzeninin oluşturulması, (İş akış şeması doğrultusunda gerekli belge düzeni oluşturmak)
- Dosyalama sisteminin ve muhasebe arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi,
- Maliyet Muhasebesi ile ilgili belge düzeninin oluşturulması ve maliyet raporlaması,
- Muhasebe servisinin oluşturulması ve görev tanımlarının yapılması

VERGİ VE MALİ MEVZUAT DANIŞMANLIĞI
- Vergi danışmanlığı hizmetleri,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuat danışmanlığı,
- Ticaret Hukuku mevzuat danışmanlığı
- İşletme bünyesine uygun vergi planlamasının yapılması ve vergi avantajlarından azami ölçüde yararlanılmasının sağlanması,

MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
- Yasal defter kayıtlarının kontrolü ve denetiminin yapılması,
- Vergi Kanunları ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu bulunan beyanname ve bildirgelerin kontrolü ve denetiminin yapılması,
- Vergi ve Sosyal Güvenlik konulu beyanname ve bildirgelerinin kontrolü ve verilmesinin sağlanması,
- Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve kontrollerinin yapılması,
- Muhasebe servisi personelinin gerekli eğitiminin sağlanması.
- Mali ve finansal konularda iletişim araçlarıyla veya yerinde sürekli danışmanlık yapılması,

 

FİNANSAL VE MALİ RAPORLAMA
- İşletmeye ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu gibi mali tabloların düzenlenmesi ve bu tablolara dayanarak finansal yorumların yapılması,
- Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama,
- Yönetimin istediği türde yardımcı ve bilgilendirici diğer raporların üretilmesi, (Operasyonel masraflar, nakit akış raporu, bütçe, net çalışma sermayesi vb.)

 

ŞİRKET KURULUŞLARI VE DİĞER İŞLEMLER
- Her nevi Şirket kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi,
- Yabancı sermayeli Şirket ve irtibat ofisi kuruluş işlemlerinin yerine getirilmesi,
- Sermaye artırımı, hisse devirleri, adres değişiklikleri, şube açılması ve diğer ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili tüm yasal prosedürlerin yerine getirilmesi,
- Anonim Şirket Genel Kurul işlemlerinin organizasyonu, gerçekleştirilmesi,
- Şirket Tasfiye, Devir ve Birleşme ve bölünme işlemlerinin yerine getirilmesi,

 

 MUHASEBE HİZMETLERİ

- Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması
- Sabit kıymetlere yönelik hizmetler, (sabit kıymet sayımı, muhasebe ve raporlamaları,
- Yazılım seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
- Vergi beyannameleri ile Sosyal Güvenlik konusunda verilmesi gereken bildirgelerin verilmesi
- Bordrolama hizmetlerinin verilmesi,
- İşletmeye ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu gibi mali tabloların düzenlenmesi ve bu tablolara dayanarak finansal yorumların yapılması,
- Dosyalama sisteminin ve muhasebe arşivinin oluşturulması ve düzenlenmesi,
- Bilgisayar sisteminde ve işletme bünyesinde tüm muhasebe kayıtlarının izlenebilir hale getirilmesi,
- Belge düzeninin oluşturulması,
- Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama,
- Faturalama ve düzenlenen faturaların müşterilere ulaştırılması hizmetlerinin verilmesi,


KURUMSAL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Adres : Levent Mah. Lale Sok. No:20 Levent - Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon : (0212) 324 51 90  /  Faks : (0212) 324 51 80
Web : info@kurumsaldenetim.com.tr